7/8 Boys Group/Individuals9th Boys Group/IndividualBoys ActionBoys Senior NightBoys Varsity/JV Group/IndividualFreshman girls grpGirls ActionGirls Senior NightJV/Varsity Girls Group/Individuals